fot. Przemysław Grabiński

Pierwsza godzina audycji poświęcona będzie zmianom w systemie opieki zdrowotnej. Weszła w życie ustawa, na mocy której utworzona została tzw. sieć szpitali. Nowe rozwiązania mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne oraz poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego . Ma dojść dzięki zmianom zapisanym w ustawie do zoptymalizowania liczby oddziałów specjalistycznych i lepszej koordynacji świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ma się poprawić także zarządzanie szpitalami.
Jak oceniają wprowadzane zmiany samorządy naszego regionu, lekarze, zarządzający szpitalami i innymi ZOZ-ami oraz potencjalni pacjenci- o tym po godzinie 20.

Po godz. 21. Magazyn Międzynarodowy.

Zaprasza Andrzej Rudnik