20 000 zł dotacji otrzyma Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowej wieży kościoła. Jest to efekt naboru wniosków, który miasto ogłosiło na początku kwietnia.

Wnioski mogli składać właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na terenie Szczecinka. Pieniądze z dotacji przeznaczone były na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta wpłynął tylko jeden wniosek, złożony przez Parafię pw. NNMP. Komisja po ocenie formalnej i merytorycznej wniosku stwierdziła, że przedstawione we wniosku roboty, które mają objąć przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych – obejmujących front wieży kościoła są zgodne z zakresem prac przewidzianych dla udzielenia dotacji.

Stosowną uchwałę w tej sprawie podejmą na najbliższej sesji szczecineccy radni. W uzasadnieniu burmistrza do projektu uchwały możemy przeczytać między innymi, że dotacja umożliwi prace przy jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta, znajdującym się w jego malowniczej i reprezentacyjnej części - przy Parku Miejskim oraz zabytkowym centrum, poprawi jego stan zachowania i zatrzyma proces degradacji wieży ww. kościoła.

W 2014 roku powstała ekspertyza, która wskazała, że wieża dużego kościoła wymaga pilnego remontu. Na to jednak potrzebne są ogromne środki finansowe. Wieża remontowana jest etapami. W ubiegłym roku wykonano najpilniejsze prace przy zachodniej ścianie wieży. Wcześniej poprawiono blacharkę. Teraz parafia zbiera fundusze na kolejne prace.


iszczecinek/ez