fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
W miejscowości Wapno w dawnym woj. pilskim doszło 5 sierpnia w 1977 roku do katastrofy górniczej.

Zniszczenia spowodowane zostały tąpnięciami i ruchami ziemi, w wyniku których doszło do zalania kopalni soli i osunięcia się budynków mieszkalnych. W zachowanych materiałach archiwalnych: wspomnienia naocznych świadków oraz mieszkańców wsi o ich dramacie, ewakuacji i trudnym powrocie.

fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
Czytaj więcej

Posłuchaj

„Tam, gdzie znajdują się drzewa i domy” - reportaż Tadeusza Grzechowiaka
„Czy będzie wapno w Wapnem” - reportaż Jolanty Boruc