W ramach umów do gmin z budżetu państwa trafi 20 mln 235 tys. zł na zapewnienie posiłku dzieciom i potrzebującym osobom. Dotacje pokryją od 60 do 80 procent kosztów dożywiania.

- „Posiłek w szkole i w domu” to realne wsparcie z budżetu państwa dla gmin, których jednym z obowiązków jest dożywianie dzieci i osób, które nie są w stanie zapewnić sobie posiłku we własnym zakresie – mówi wojewoda Tomasz Hinc. - Pomoc gmin polega na organizowaniu posiłków, a także na przekazywaniu potrzebującym produktów żywnościowych lub pieniędzy na ich zakup.

Dotacja przyznawana jest na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Warunkiem jej otrzymania z budżetu państwa jest zagwarantowanie udziału środków własnych w kwocie nie niższej niż 40 procent przewidywanych kosztów realizacji zadania. Na uzasadniony pisemny wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, dotacja może być zwiększona do 80 procent.

Dodatkowe środki na realizację Programu zaplanowane w rezerwie celowej budżetu państwa uruchamiane będą w dwóch transzach (czerwiec i sierpień).

red./jr