fot. Jarosław Ryfun
Z jakimi problemami borykają się samorządy, co z inwestycjami infrastrukturalnymi i jak sprawdza się program „500 plus” w województwie zachodniopomorskim - na te tematy z wojewodą zachodniopomorskim rozmawiała Aleksandra Kupczyk.

Przy rozdzielaniu niemal 28 milionów złotych z rządowego programu na remonty dróg powiatowych i gminnych zwracamy uwagę na kilka elementów – mówi Tomasz Hinc.- Brane pod uwagę są wszystkie zmienne dotyczące dostępności do dróg krajowych i wojewódzkich, stref przemysłowych, te wszystkie czynniki, które mają pobudzić przedsiębiorczość i zwiększyć dostępność do dużych ośrodków. To kryteria bardzo jasno określone.  Ze zdumieniem odkryłem, że są takie powiaty i gminy, które tych środków nigdy nie otrzymały i w tym rozdaniu mogą liczyć na to, że te pieniądze otrzymają. Decyzje zapadną do końca maja.

Jak podkreślał wojewoda zachodniopomorski budowa dróg ekspresowych w naszym regionie jest na różnych etapach, ale są priorytetem wśród zadań. - S6 jest realizowana, natomiast S11 – to droga, którą będziemy budować przez lata. Realizacja ta wymaga dużych środków finansowych, ale z perspektywy województwa jest strategiczna. Co do odcinka Koszalin – Słupsk w kierunku Lęborka to decyzje o tym, kiedy i kto będzie tę drogę realizował są przed nami.

Odnosząc się do kolejnego miesiąca funkcjonowania programu „500 plus” w województwie zachodniopomorskim wojewoda powiedział, że skala programu jest bardzo duża. - Od początku funkcjonowania przekazano ponad miliard 800 tys. zł.., w Koszalinie to kwota 96 milionów zł. Co miesiąc wojewoda przekazuje średnio 77 milionów zł., a w samym Koszalinie korzysta ponad 2,5 tys.  rodzin, które pobierają świadczenie.

Red.

Posłuchaj

Z wojewodą zachodniopomorskim rozmawia Aleksandra Kupczyk