www.pixabay.com
Aby otrzymać szczepionkę, osoby te nie muszą opuszczać placówek. Szczepienia będą przeprowadzane przez zespoły wyjazdowe.

Będą to punkty podstawowej opieki zdrowotnej, które opiekują się danym domem, a w przypadku braku POZ będzie to mobilny punkt ze szpitala węzłowego.

- Chęć zaszczepienia się wyraziło ponad 70 procent pensjonariuszy DPS-ów - powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

Szczepienia mieszkańców DPS-ów i innych ośrodków, w których mieszkają osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i w podeszłym wieku mają potrwać do 22 stycznia.

IAR/aj