Małgorzat Maj, Beata Mieczkowska-Miśtak, Wojciech Czaplewski – zaproszeni zostali do zmierzenia się z pytaniami Jarosława Banasia. Czy w Kołobrzegu dobrze się pisze, co autorzy wiedzą wzajemnie o sobie, nad czym teraz pracują, czy nie boją się dużych wydawnictw, czy Koszalin oddał prymat Kołobrzegowi literackości i poetyckości?

Posłuchaj

Studio Kołobrzeg - część 1
Studio Kołobrzeg - część 2