Wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna 19 września 1939 (fot. wikimedia)
W kraju oraz wielu miejscowościach regionu zaplanowano okolicznościowe uroczystości. Są one często łączone z przypadającym także dzisiaj Dniem Sybiraka.

KOSZALIN

Uroczysty apel z okazji 79. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę odbędzie się przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu (przy katedrze pw. NMP).

Program uroczystości:

- 17:15 - rozpoczęcie uroczystości
 • hymn państwowy
 • okolicznościowe przemówienia
 • złożenie wiązanek kwiatów
 • zakończenie uroczystości
- 18:00 - msza święta w intencji Ojczyzny (kościół pw. św. Józefa)

Uroczystość organizują: Piotr Jedliński, prezydent Koszalina, płk Mariusz Janikowski, dowódca Garnizonu Koszalin oraz Anatol Gonczarewicz, prezes koszalińskiego Koła Miejskiego Związku Sybiraków.

SŁUPSK

Plan uroczystości:

- godz. 10:00 - w Kościele Mariackim odbędzie się uroczysta msza Św. w intencji Sybiraków i ofiar agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku
- godz. 12:00 - pod Krzyżem Katyńskim na Starym Cmentarzu odbędzie się druga część uroczystości; przemówienia okolicznościowe wygłoszą: Jerzy Lisiecki - Przewodniczący Związku Sybiraków w Słupsku, Mariusz Łuczyk - wicewojewoda pomorski, Krystyna Danilecka-Wojewódzka - zastępca prezydenta Słupska.

Przewidziany jest apel pamięci i salwa honorowa. Oprawa wojskowa zostanie przygotowana przez Batalion Ochrony Bazy w Redzikowie, a oprawę artystyczną zapewni Zespół Szkół Technicznych w Słupsku.

Uroczystości dopełni modlitwa ekumeniczna i złożenie kwiatów.

KOŁOBRZEG

Uroczystości patriotyczne w 79. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku rozpoczną się o godzinie 17:00 na cmentarzu wojennym.

PIŁA

W Pilę rocznicę agresji ZSRR na Polskę połączono z obchodami 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP.

Program uroczystości:

- godz. 11.45
 • zbiórka pod pomnikiem na pl. Staszica
 • program artystyczny
 • wystawienie warty honorowej
- godz. 12.00
 • rozpoczęcie uroczystości
 • odśpiewanie hymnu Polski
 • wystąpienia okolicznościowe
 • Apel Pamięci i salwa honorowa
 • złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje
 • przemarsz pod obelisk nauk Witaszka
 • hymn Inwalidów Wojennych
 • wprowadzenie w tematykę uroczystości
 • odsłonięcie jubileuszowej tablicy Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Północnej Wielkopolski
 • odśpiewanie Roty
 • zakończenie uroczystości

BIAŁOGARD

Program uroczystości:

- 10:00 - msza święta w kościele pw. Narodzenia NMP w intencji Sybiraków i Ich Rodzin oraz Ojczyzny. Po mszy świętej przejazd na Cmentarz w Pękaninie.
- 11:00 - uroczystości pod Krzyżem Zesłańców Sybiru.
 • przemówienie Prezesa Związku Sybiraków w Białogardzie;
 • złożenie wiązanek kwiatów;
 • przemówienie Burmistrza Białogardu.
Na obchody zapraszają: burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński oraz prezes Związku Sybiraków w Białogardzie Stanisław Styczyński.

Agresja ZSRR na Polskę

17 września 1939 wojska ZSRR napadły nad Polskę, która od ponad dwóch tygodni była w stanie wojny z III Rzeszą. Atak był wcieleniem w życie zapisów tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku. Na jego mocy ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny światowej najazdu Niemiec na Polskę.

Oficjalny pretekst agresji był zawarty w przekazanej o godzinie 3:00 w nocy 17 września przez zastępcę Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Potiomkina ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej. Zamieszczono w niej niezgodne z prawdą oświadczenie o rozpadzie państwa polskiego, ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W konsekwencji ZSRR uznał wszystkie układy zawarte uprzednio z Polską za nieobowiązujące – zawarte z nieistniejącym państwem.

Główne kierunki natarcia Frontu Białoruskiego objęły Wilno, Baranowicze – Wołkowysk – Grodno – Suwałki, Brześć nad Bugiem. Wilno, Grodno i Brześć zostały osiągnięte w dniach 20-22 września, Suwałki 24 września. Główne kierunki natarcia Frontu Ukraińskiego objęły Dubno – Łuck – Włodzimierz Wołyński – Chełm – Zamość – Lublin, Tarnopol – Lwów, Czortków – Stanisławów – Stryj – Sambor i Kołomyję. Pod Lwów jednostki sowieckie podeszły 19 września, Lublin osiągnęły 28 września. Jednostki Frontu Ukraińskiego dłużej brały udział w działaniach i zajmowały kolejne wyznaczone im obszary do początku października 1939. W awangardzie na kierunkach ataku Armii Czerwonej posuwały się na ogół jednostki pancerne. W dniach 18‒19 września miała miejsce obrona Wilna przed nacierającymi wojskami sowieckimi. Z kolei w dniach 20‒21 września trwały ciężkie walki o Grodno, gdzie na skutek zaciekłej obrony sowieckim czołgom nie udało się zdobyć miasta z marszu.

Wkraczającym jednostkom Armii Czerwonej opór zbrojny stawiły związki taktyczne Korpusu Ochrony Pogranicza, Brygada Rezerwowa Kawalerii Wołkowysk i Samodzielna Grupa Operacyjna Polesie. W serii bitew na całym froncie, wojska polskie podjęły próbę opóźnienia marszu jednostek sowieckich. Przez trzy dni (17‒20 września) trwała obrona przez KOP Rejonu Umocnionego Sarny. W nocnym boju pod Kodziowcami (21/22 września) 101 pułk ułanów odparł atak sowieckiego oddziału pancernego, niszcząc kilkanaście czołgów. W dniach 29‒30 września jednostki KOP pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna rozbiły 52 Dywizję Strzelecką Armii Czerwonej w bitwie pod Szackiem. 1 października zmuszone były się rozproszyć po bitwie pod Wytycznem; niewielka część zdołała się przyłączyć do SGO Polesie. Przedzierająca się na zachód SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga 29–30 września stoczyła zwycięskie walki z oddziałami sowieckimi pod Jabłonią i Milanowem.

W konsekwencji agresji sowieckiej nastąpiło spotkanie wojsk Armii Czerwonej z Wehrmachtem na terenie zaatakowanej Polski, po czym z części zajętych uprzednio obszarów Rzeczypospolitej Wehrmacht wycofał się do ustalonej wcześniej linii demarkacyjnej (z 23 sierpnia 1939) i oddał zajęty obszar wojskom sowieckim (Białystok, Kobryń, Brześć, Borysław, Drohobycz).

Sam Lwów z silnym i dobrze uzbrojonym garnizonem został po krótkim oporze w dniu 22 września poddany Armii Czerwonej przez gen. Langnera na honorowych warunkach. Oficerom gwarantowano w układzie kapitulacyjnym swobodny przemarsz na Węgry i do Rumunii - zostali jednak na granicy linii oddziałów Armii Czerwonej aresztowani, wywiezieni do obozu w Starobielsku i zamordowani wiosną 1940 r. w Charkowie. Wśród ofiar katyńskich znajdowali się oficerowie wzięci do niewoli w całym pasie natarcia Armii Czerwonej.

Walkę z Sowietami kontynuowały oddziały partyzanckie, np. nad Biebrzą utrzymały się one do lata 1941 roku.

Wraz z oddziałami Specjalnych Okręgów Wojskowych Białoruskiego i Kijowskiego polską granicę przekroczyły grupy NKWD. Do ich zadań należało rozbicie struktur administracji na okupowanym terytorium Polski i zorganizowanie w ich miejsce organów władzy sowieckiej w postaci zarządów tymczasowych. Grupy operacyjne NKWD opanowywały w pierwszej kolejności newralgiczne węzły infrastruktury RP. Zajmowały budynki urzędów państwowych, banki, drukarnie, redakcje gazet, konfiskowały papiery wartościowe i archiwa. Dokonywały aresztowań i zatrzymań na podstawie przygotowanych uprzednio list proskrypcyjnych i bieżących donosów przedwojennej i pozyskanej agentury sowieckiej, wykrywały i ewidencjonowały współpracowników i funkcjonariuszy, żołnierzy polskich służb specjalnych, funkcjonariuszy polskiej administracji, działaczy partii, ugrupowań politycznych i społecznych.

Od momentu uderzenia na Polskę Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych, mordując jeńców i masakrując ludność cywilną. Armia ZSRR wzięła do niewoli 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów, ok. 7 tysięcy żołnierzy poległo lub zginęło po wzięciu do niewoli. W walkach zginęło około 3 tysięcy żołnierzy, ok. 10 tysięcy było rannych. Ocenia się, że w latach 1939-1945 doszło, według różnych źródeł, do przymusowego wywiezienia od 550 tysięcy do 1,5 miliona obywateli polskich w głąb ZSRR.

redakcja/wikipedia/ar

Józef Stalin i Joachim von Ribbentrop, Moskwa 23.08.1939 (fot. wikimedia)
Kolumny piechoty sowieckiej wkraczające do Polski 17.09.1939 (fot. wikimedia)
Polscy jeńcy wojenni konwojowani przez Armię Czerwoną do kolejowych punktów załadunku (fot. wikimedia)
Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej 20 września 1939 roku (fot. wikimedia)
Wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna 19 września 1939 (fot. wikimedia)