fot. prk24.pl
W spotkaniu opłatkowym udział wzięli członkowie organizacji kombatanckich z regionu słupskiego. Obecni byli również Sybiracy, byli więźniowie polityczni, ofiary represji komunistycznych oraz żołnierze Armii Krajowej.

Przybyłych na uroczystość gości przywitał wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczyk: - Po raz kolejny gromadzimy się w tym szczególnym okresie, aby życzyć sobie, by Bóg błogosławił nam i naszej ojczyźnie. Dla mnie spotkania z państwem mają charakter szczególny. Jest to kolejny moment, w którym możemy bardzo gorąco podziękować wam za wolną Polskę. Dziękuję za to, że nigdy nie brakowało wam odwagi i że myśleliście nie tylko o sobie, ale o kolejnych pokoleniach.

Podczas spotkania uczczono pamięć zmarłych kombatantów, a ksiądz prałat Jan Giriatowicz odmówił modlitwę w intencji żyjących weteranów: - Dziękujemy, że w czasach, kiedy wolność i godność człowieka były deptane przez dwa totalitaryzmy - hitlerowski i sowiecki - walczyliście, aby je ocalić.

W uroczystości uczestniczył poseł Piotr Mueller. Nie zabrakło również duchowieństwa, przedstawicieli służb mundurowych i lokalnych samorządowców.

red./ar

fot. prk24.pl