fot. Radosław Żmudziński
Z dyrektorem Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie rozmawiała Anna Popławska.

- Jesteśmy przeszkoleni i wiemy, jak organizować imprezy masowe. Ponadto współpracujemy z policją, strażą pożarną i miejską, urzędem miasta oraz biurem bezpieczeństwa czy centrum kryzysowym. Każde zaplanowane wydarzenie w Koszalinie jest dokładnie przygotowane według procedur – powiedział Paweł Strojek, dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie. - Uważam, że wszystkie koncerty są imprezami masowymi. Bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze - dodał.

- Zgodnie z art. 5. Ustawy o zabezpieczaniu imprez masowych organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo. Policja na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz, przewiduje możliwość jakiegoś zdarzenia. Funkcjonariusze oczywiście patrolują teren, ale generalnie nie wchodzą na teren imprezy masowej - tam za bezpieczeństwo odpowiada organizator, który ma do dyspozycji służbę porządkową, w zależności od liczby uczestników wydarzenia - powiedział nadkomisarz Krzysztof Rosiak.

Posłuchaj

Paweł Strojek i nadkom. Krzysztof Rosiak o bezpieczeństwie imprez masowych