fot. twitter.com/radioslupsk
Na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, między 9.00 a 14.00, zostaną uruchomione syreny alarmowe, wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania, towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE-SAREX 18/II.

Podczas ćwiczenia, w ramach treningu, może zostać uruchomiony trzyminutowy modulowany dźwięk syren - sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy, ciągły dźwięk syren.

Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. W związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie - starosta, w mieście - prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie - wójt.

szczecin.uw.gov.pl/rż