Publicystyka

RaPP - Radiowy Przegląd Prasy

Sobota 11:30

O audycji

ARCHIWUM

Ostatnia emisja audycji - 25 sierpnia 2018

Autorzy audycji Andrzej Rudnik i Wojciech Cejrowski na bazie swoich doświadczeń oraz bieżących doniesień prasowych komentują sposób postrzegania Polski, jej dorobku społecznego, gospodarczego i kulturowego w zmieniającym się świecie.