Muzyka

Przegląd Muzyczny

Niedziela, godzina emisji: 17.00 - 18.00

O audycji

Tu rozmawiamy o kulturze muzycznej naszego regionu, spotykamy się z wirtuozami, artystami, którzy wystąpili w filharmoniach w Koszalinie i w Słupsku, informujemy o muzycznych wydarzeniach, festiwalach, recenzujemy płyty. Dominuje muzyka klasyczna, ale pojawia się także jazz.